Prisijunkite


Visuomenės supažindinimo su Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Zigmantiškių g. 2 Vilniaus m. sav. statybos projekto projektiniais pasiūlymais viešas susirinkimas.

Viešo susirinkimo pradžios laikas - 2023-02-28, 16:00 val.

Registruojantis į viešo aptarimo susirinkimą Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyv. vietos adresą, telefono numerį) UAB "3SET" tvarko statybos projekto rengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo tikslais. Susipažinti su detalesne informacija kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite kreipdamiesi el. paštu: Karolis.Zubrickas@eika.lt